ליטיגציה ופתרון סכסוכים

 

לתאום פגישת ייעוץ וקבלת חוות דעת, השאירו פרטים

רחוב תירוש 34 שוהם | 052-4786050

שירותי המשפטיים בתחום הליטיגציה (תובענות) ופתרון סכסוכים כוללים:

* פתרון סכסוכים עסקיים בין חברות ובין שותפים

במסגרת ניהול חברה או שותפות לעיתים מתעוררים חילוקי דעות בין בעלי המניות או השותפים. התייחסות לסוגיה זו במסגרת הסכם המייסדים/ השותפים יכולה לחסוך לצדדים מפח נפש בהמשך הדרך

* תביעות חוזיות

משרדנו מעניק שירות לחברות, עסקים ואנשים פרטיים הנדרשים להגיש תביעות בעילות שמקורן בדיני חוזים. הליכים אלו לרוב עוסקים בהפרת חוזה על ידי אחד מצדדיו, דרישה לאכיפת החוזה על הצד המפר ו/או פיצוי הצד הנפגע וכן עילות לביטול חוזה כתוצאה מטעות / הטעיה / עושק או חוסר תום לב.
הליך משפטי בגין תביעה חוזית יכול להתנהל במספר הליכים משפטיים בהתאם לאופי התביעה, ושוויה הכספי, בסדר דין רגיל, סדר דין מקוצר וסדר דין מהיר.

* תביעות כספיות ואזרחיות

הגשת תביעה כספית כנגד פלוני אלמוני על ידי עו"ד העוסק בהגשת תביעות כספיות, מחייבת בקיאות ייחודית של עו"ד המתמחה ממש בהגשת תביעות כספיות – זוהי התמחות של ממש. על תביעה שכזו להיות בנוייה באמצעות עו"ד המתמחה בהגשת תביעות כספיות באופן המשלב הן בקיאות משפטית טהורה המחייבת הצגת התשתית העובדתית בצורה סדורה, בהירה ומשכנעת והן בקיאות חשבונאית כלכלית, במובן זה, שהסכומים הנתבעים במסגרת כתב התביעה על ידי עורך הדין המתמחה בהגשת תביעות כספיות, יהיו מבוססים וכאלה הנתמכים במסמכים ו/או בתחשיבים ו/או בטיעונים נוספים, אשר יש בהם כדי לשכנע את בית המשפט כי עסקינן בתביעה מבוססת ומוצקה, אשר יש להתייחס אליה ברצינות ולא כאל תביעת סרק מנופחת, דוגמת רבות אחרות.

* תביעות קניין רוחני

סוגיית סמכותם העניינית של בתי המשפט לדון בתביעות בתחום הקניין הרוחני עלתה לאחרונה לדיון מחודש. בכמה פסקי דין שניתנו על ידי בתי משפט שונים, בהם בית המשפט המחוזי תל אביב, בין היתר, בעניין שביט נ' דג'יברי ובית משפט השלום נתניה, בעניין אליהו נ' מנטין, נדרשו בתי המשפט לדון בשאלת הסמכות העניינית של בתי המשפט בתביעות אשר עילותיהן מבוססות על חקיקה המיועדת להגן על ולהסדיר זכויות בקניין רוחני. בשני המקרים הנ"ל, הועברו תיקי התביעות מבית המשפט בו בחרו התובעים להגיש את תביעתם, לבית המשפט אשר הוכר כבעל הסמכות העניינית לדון בתביעות אלו ובשני מקרים אלה השית בית המשפט על התובע הוצאות בשל טעותו בבחירת הערכאה.

* מאבקים בין בעלי מניות

סכסוכים כאלו אינם קלים לפתרון והם אף נהיים  מורכבים יותר בחברות בהם לא נעשו מראש הסדרים פורמלים, למניעת מבוי סתום בניהול החברה, עקב היות בעלי המניות- המייסדים, חברים קרובים (לשעבר) או בני משפחה.  בחברות מסוג זה לא נהוג לעגן בהסדרים כתובים, (תקנון, הסכם בעלי מניות) את היחסים בין בעלי המניות ומנגנונים  לפתרון מחלוקות ולמניעת מבוי סתום.

* אחריות נושאי משרה

הכלל בדיני החברות לפיו מעשיו של נושא משרה בחברה יחשבו כמעשי החברה עצמה, נועד לאפשר לייחס לתאגיד פעולות שנעשו על ידי נושאי המשרה בו.

בעניין ל.א.ד.נ אחזקות בע"מ נ' דורון שחר ואח', בית המשפט יישם תחילה את העיקרון העומד מאחורי תורת האורגנים והטיל בראש ובראשונה אחריות על החברה. לאחר מכן, בית המשפט בחן האם ניתן יהיה להטיל אחריות על נושאי המשרה. במסגרת בחינה זו, מצא בית המשפט שלושה מקורות שונים להטלת אחריות על הנתבעים: האחת היא אחריות חוזית רגילה, משנקבע על דרך הפרשנות כי נושאי המשרה היו צד בפועל להסכם ההשקעה. שני המקורות הנוספים לאחריותם של נושאי המשרה, התבססו על היותם אורגנים של החברה, אשר במהלך התנהלותם קיימו את כל היסודות הנדרשים לגיבוש אחריות על פי דיני הנזיקין (במסגרת עוולת הרשלנות) או על פי כל דין אחר (עשיית עושר שלא במשפט).

מיישום זה של בית המשפט, ניתן להווכח, כי תורת האורגנים אינה מקנה כל חסינות לנושא המשרה, מקום שזה ביצע עוולה באופן אישי. כלומר, עצם העובדה שהחברה תישא באחריות למעשיו של נושא המשרה, אינה מוציאה את אחריותו, אלא רק נוספת אליה.

* אחריות מקצועית

בעולם המערבי מגמה ההולכת וגוברת של הגשת התביעות כנגד בעלי מקצועות חופשיים כאשר יותר ויותר עורכי דין צוברים לעצמם התמחות מיוחדת בתחום זה. תביעות רבות מוגשות כנגד רופאים על ידי מטופלים הטוענים לרשלנות רפואית של הרופא או גם של המוסד הרפואי בו הוא עובד. בנוסף, גם מטפלים ברפואה אלטרנטיבית, קוסמטיקאיות ומדריכי ספורט חשופים לתביעות מטופליהם ולקוחותיהם.

* ייצוג בהליכים דחופים למתן צווים זמניים, בהם צווי מניעה, צווי עשה, עיקולים ועוד.

: סעד זמני מתבקש בדרך כלל בתחילת ההליך ולפעמים אפילו לפני תחילתו, כלומר לפני שהוגשה התביעה  בשלב זה, אין לבית המשפט יכולת לצפות כיצד יסתיים ההליך המשפטי. למרות זאת עליו להחליט כבר בשלב זה אם לתת סעד זמני שעלול לגרום לנזק לבעל דין שהצו ניתן נגדו .

על מנת להתמודד עם הקושי שבמתן צו כנגד בעל דין, לפני שניתן נגדו פסק דין, נוצר מערך שיקולים מנחים, בתקנות ובפסיקה, שאמורים לסייע לבית המשפט להחליט אם לתת את הסעד הזמני המבוקש .

 

 

אני בעל ידע עשיר וניסיון רב בתיקי ליטיגציה במגוון תחומים, בהם ייצגתי קשת רחבה של לקוחות בפני הערכאות המשפטיות השונות. במסגרת ייצוג לקוחותי אני מקפיד על ניהול התיק באופן יעיל ומקצועי, תוך ביצוע הערכת סיכון מחודשת בכל שלב ושלב של ההליך המשפטי.

בנוסף, יש לי מומחיות ייחודית בפתרון סכסוכים מסחריים בדרך של משא ומתן. כחלק ממגמה עולמית, אני דוגל בפתרון הוליסטי לסכסוכים מסחריים, תוך אינטגרציה של שיקולים מסחריים וכספיים עם הערכת סיכון במסגרת הליך משפטי חלופי.

מניסיוני רב השנים, מרבית הסכסוכים המסחריים בני-פתרון באמצעים אלטרנטיביים, בהם גישור ובוררות, תוך חסכון משמעותי בכסף וזמן ללקוחותי, ובמקרים רבים אף שיקום היחסים העסקיים בין הצדדים.

יש ברשותי ידע מקיף בטיפול בתיקי ליטיגציה אזרחיים מסחריים ובכללם סכסוכים עסקיים ואזרחיים בכל תחומי המשפט המסחרי, ובכללז זאת תביעות נגזרות, סכסוכים בין בעלי מניות בחברה, סכסוכים בין שותפים, מכרזים, מחלוקות בענייני מקרקעין, הגבלים עסקיים, דיני עבודה, ייצוג לקוחות פרטיים, יחידים ומשפחות עתירות נכסים בנושאים כלכליים וכיו"ב.

יש לי מומחיות ייחודית בתחומי הליטיגציה המסחרית, בוררויות מקומיות, הליכי גישור ובמגוון הליכים נוספים.

בנוסף, אני מספק שירותים משפטיים לפתרון סכסוכים וכן ייעוץ מקדמי לפני קרות הסכסוך המשפטי. אני פועל למניעת סכסוכים משפטיים, ובכך עוזר ללקוחותי להימנע מהליכי ליטיגציה וההשלכות הנלוות להליכים אלו, או להיות ערוכים לקראת הליכים שכאלו.

גישתי הרב תחומית מאפשרת לספק ללקוחותי ייעוץ משפטי מלא ומקיף ברמה הגבוהה ביותר ובמגוון רחב של תחומי פעילות.

בין לקוחותי ניתן למנות חברות מקומיות ובינלאומיות מתחומי התעשייה המסורתית ומתחומי ההיי-טק.

לתאום פגישת ייעוץ וקבלת חוות דעת, השאירו פרטים

רחוב תירוש 34 שוהם | 052-4786050

שינוי גודל גופנים
ניגודיות