הבהרה כללית

אין אחריות

החומר באתר זה (לרבות, ללא הגבלה, כל הפרסומים הזמינים להורדה) הוא למטרות מידע כללי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ משפטי או כל סוג אחר של ייעוץ מקצועי. הוא מוצג ללא כל מצג או אחריות כלשהי, לרבות לגבי הדיוק או השלמות של המידע. יצחק מצליח – עורכי דין אינה מקבלת, ואינה כוללת, אחריות כלפי אדם כלשהו, ​​בגין כל ההשלכות שעלולות להיגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר זה, גישה אליו או שימוש בו בדרך אחרת. אין באתר זה הצעה לבצע כל שירות משפטי בכל תחום משפטי.

 

 אין יחסי עורך דין לקוח

הצגה או העברה של מידע באתר זה או ממנו לא נועדו ליצור יחסי עורך דין – לקוח, וקבלתו אינה מהווה יחסי עורך דין – לקוח בין יצחק מצליח – עורכי דין אליך או אל כל אדם אחר, ואינה מהווה תחליף למתן ייעוץ משפטי. אין להסתמך על תוכנו של אתר זה מבלי לבקש ייעוץ אישי מעורך דין. אתר זה נועד למטרות מידע בלבד.

 

 אין סודיות

דואר אלקטרוני או תקשורת אחרת ל- יצחק מצליח – עורכי דין (או לכל אחד מעורכי הדין, הצוות, העובדים, הסוכנים או הנציגים שלה) הנובעים מקבלת מידע מאתר זה, לא ישמשו, ולא יתפרשו, ליצור יחסי עורך דין – לקוח בין יצחק מצליח – עורכי דין לבינך או לכל אחד אחר.

 

 זכויות יוצרים

אלא אם צוין אחרת, זכויות היוצרים בכל החומרים באתר זה נמצאות בבעלות יצחק מצליח – עורכי דין. ניתן להוריד, להדפיס ולאחסן באופן זמני, לשימושים אישיים, את הדפים המופיעים באתר זה. אינך רשאי לעשות שימוש מסחרי בדפים או בתוכן שלהם. אינך רשאי לשכפל, להעתיק, לשנות, לשדר מחדש, לפרסם, להפיץ או לאחסן באופן קבוע כל דף, גרפיקה, תמונה או טקסט באתר זה ללא הסכמה מראש ובכתב של יצחק מצליח – עורכי דין.

כתובות דואר אלקטרוני מסופקות באתר זה לצורך עיסוק בעסקי יצחק מצליח – עורכי דין. על ידי גישה לאתר זה אתה מסכים לא לשלוח דואר אלקטרוני לא רצוי למטרות פרסום או מחקר שוק לכתובות הדואר האלקטרוני שסופקו.

 

 ללא אישור או שיוך

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יצחק מצליח – עורכי דין  לא יהיו אחראים לתוכן של כל אתר אחר, לרבות כל אתר שדרכו ניתן לקבל גישה לאתר שלנו או אליו תוכל לקבל גישה מהאתר שלנו. קישורים למידע באתרים שאינם אלה המופעלים על ידי, או בשם יצחק מצליח – עורכי דין, הינם לנוחותך בלבד ואינם מהווים אישור או המלצה של אתרים אלה. יצחק מצליח – עורכי דין אינה נוטלת על עצמה חבות כלשהי או מקבלת על עצמה כל אחריות בגין מידע באתרים אלה, ואינה מקבלת כל חבות או אחריות ביחס לאתרים אלה או למידע שלהם.

 

 תחום שיפוט

כל תביעה משפטית או הליכים הנובעים בינך לבין יצחק מצליח – עורכי דין ביחס לאתר אינטרנט זה יחולו על פי הדין הישראלי, ואתה מתחייב בזאת לסמכות השיפוט היחידה והבלעדית של בתי המשפט בתל-אביב.

התקשרו עכשיו לקבלת ייעוץ ראשוני 052-4786050
או השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם

רחוב תירוש 34 שוהם

שינוי גודל גופנים
ניגודיות